Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Ngành đào tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 51340109

Loại hình đào tạo: Chính quy

Xem tiếp...

 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn

Ngành đào tạo: Quản trị khách sạn

Mã ngành: 51340107

Loại hình đào tạo: Chính quy

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo ngành QTKD chất lượng cao

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh Chất lượng cao (CLC)

Mã ngành 51340101

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo ngành QTKD Xuất nhập khẩu

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK)

Mã ngành: 51340101

Xem tiếp...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh tổng hợp

Mã ngành: 51340101

Xem tiếp...

Các bài khác...