Chiêu sinh lớp ngắn hạn khóa 2

Qua kết quả khảo sát và thăm dò ý kiến 150 sinh viên đang theo học khóa 1 các lớp ngắn hạn cho thấy chương trình đào tạo các lớp ngắn hạn của khoa QTKD hết sức thú vị và hữu ích. Vì vậy, Khoa QTKD tiếp tục chiêu sinh khóa 2 các lớp ngắn hạn, bao gồm các lớp sau đây:

1- Kỹ năng Phát triển bản thân để thành công 

2- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

3- Marketing online

4- Kỹ năng thuyết phục trong phỏng vấn việc làm

5- Nghiệp vụ XNK

Thời lượng chương trình: 1 ngày đi tham quan thực tế+8 buổi học+1 buổi giao lưu diễn giả. 

Chi phí ưu đãi sv CĐ Công Thương: 600.000đ/sv/khóa, riêng lớp Nghiệp vụ XNK học 12 buổi và 800.000đ/sv/khóa

Chương trình ngắn hạn mà khoa QTKD đào tạo luôn luôn chú ý đến sự khác biệt và tính hữu ích của chương trình. Quy trình lớp ngắn hạn được thiết kế theo hướng:

Tham quan thực tế để trải nghiệm -->Học, chia sẻ với giảng viên và doanh nghiệp --> Giao lưu với diễn giả nổi tiếng -->Cấp chứng chỉ

Hãy liên lạc với giảng viên phụ trách chương trình để được tư vấn trực tiếp:

Cô Loan:0942.35.91.91 -Phụ trách lớp 2,3,4

Thầy Vũ: 0973.523.301- Phụ trách lớp 1

Thầy Hùng: 0906.234.562 - Phụ trách lớp 5

Thời gian khai giảng khóa 2 dự kiến vào cuối tháng 12/2015.