Tài liệu lớp tập huấn cán bộ Đoàn

Tài liệu giành cho các bạn tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn do Đoàn trường tổ chức.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin HuongDanCongTacChiDoan.doc về máy tínhTài liệu lớp tập huấn cán bộ đoàn29 lần tải