Nhân sự Khoa QTKD

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

 

TS. Vũ Nhật Tân

 

Trưởng khoa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Nguyễn Kim Nam

 

Phó khoa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GIÁO VỤ KHOA

HỌ VÀ TÊN

Email liên hệ

Điện thoại liên hệ

 

Trương Thị Hương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TỔ CƠ SỞ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Nguyễn Kim Nam

Nghiên cứu sinh

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trương Ngọc Hảo

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Thị Tuyết Thanh

Nghiên cứu sinh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Thanh Trúc

Cao học

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Mai Vinh

Cao học

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Hà Minh Phước

Nghiên cứu sinh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Thị Bảo Nghi

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ LUẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Mai Văn Chiến

Thạc sĩ

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Hồng Diên

Nghiên cứu sinh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đoàn Thanh Vũ

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Văn Hiệp

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Tân Hiếu Nghĩa

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Huỳnh Minh Thông

Cử nhân

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Đinh Thị Diệu Thúy

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ QUẢN TRỊ

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Vũ Nhật Tân

Tiến sĩ

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Minh Sơn

Nghiên cứu sinh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Tĩnh

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đặng Hạnh Quyên

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Cung Hữu Đức

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Đỗ Thu Thủy

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Cao học

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Mai Vinh

Cao học

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TỔ XUẤT NHẬP KHẨU

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

Đinh Xuân Hùng

Thạc sĩ

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thị Ngọc Thư

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bùi Thị Thanh Phượng

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Sơn Tùng

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Nguyễn Thi Thơ

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Đỗ Ngọc Hảo

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Thạc sĩ

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.