osoalex.com hdasianporn.club shemalex.mobi sexz.mobi ixxxtube.club hdxnxx18.com xxxfakesex.net jerkhd.com xxxteen.net porno français xxxfetishsex.club pornofilmtv.net .....

Nhân sự Khoa QTKD

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QTKD 

                                                                                                                              

                                     

 

Ghi chú: Tổng số toàn khoa 28. Trong đó: 27 Giảng viên, 01 Giáo vụ khoa

          - Trưởng khoa: Vũ Nhật Tân

            - Phó Trưởng khoa: Nguyễn Kim Nam

            - Tổ trưởng Quản trị chuyên ngành: Võ Minh Sơn

            - Tổ trưởng Quản trị Xuất nhập khẩu: Đinh Xuân Hùng

            - Tổ trưởng Quản trị NH-KS: Nguyễn Sơn Tùng

          - Giáo vụ khoa: Trương Thị Hương

Tổ Quản trị cơ sở

 

Tổ Quản trị chuyên ngành

Tổ Quản trị xuất nhập khẩu

Tổ Quản trị NH-KS

1. Nguyễn Kim Nam

1. Võ Minh Sơn

1. Đinh Xuân Hùng            

1. Nguyễn Sơn Tùng

2. Hà Minh Phước 

2. Vũ Nhật Tân

2. Ngô Thị Phương Thảo   

2. Đỗ Ngọc Hảo

3. Lê Thị Tuyết Thanh

3. Nguyễn Thị Tĩnh

3. Phạm Thị Ngọc Thư 

3. Nguyễn Thị Thơ

4. Trương Ngọc Hảo

4. Đặng Hạnh Quyên       

4. Bùi Thị Thanh Phượng

4. Phan Thị Minh Thảo

5. Nguyễn Thị Bảo Nghi    

5. Nguyễn Thị Phương Trang

5. Nguyễn Thị Ngọc Linh

5. Huỳnh Minh Thông

6. Nguyễn Thị Mai Vinh

6. Cung Hữu Đức

 

6. Tô Đồng Thiệt

7. Tân Hiếu Nghĩa

 

 

7. Hoàng Thị Thủy Tiên 

8. Phạm Hồng Diên   

 

 

 

7. Đinh Thị Diệu Thúy