Cố vấn học tập

Cố vấn học tập

Có thắc mắc sinh viên hãy hỏi Cố vấn học tập khoa QTKD:
Thầy: Đinh Xuân Hùng

ĐT:0906.234.562

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Cô: Bùi Thị Thanh Phượng

ĐT: 0122.479.29.00


Trước khi đặt câu hỏi với cố vấn học tập, sinh viên cần xem trước mục hỏi đáp chung sau đây:

HỎI ĐÁP GIỮA SINH VIÊN VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP