Cố vấn học tập

Cố vấn học tập

Có thắc mắc sinh viên hãy hỏi Cố vấn học tập khoa QTKD:
Thầy: Đinh Xuân Hùng

ĐT:0906.234.562

Cô: Bùi Thị Thanh Phượng

ĐT: 0122.479.29.00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trước khi đặt câu hỏi với cố vấn học tập, sinh viên cần xem trước mục hỏi đáp chung sau đây:

HỎI ĐÁP GIỮA SINH VIÊN VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP