[KLTN 2014] Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu gỗ của doanh nghiệp tư nhân Hưng Hằng

SVTH: Đào Minh Thủy

GVHD: Th.S Đinh Xuân Hùng

Lớp QTKD Xuất nhập khẩu Khóa 35

Xem tiếp...

[KLTN 2014] Phân tích bảng thu nhập của công nhân viên trong công ty TNHH Samil Vina

 SVTH: Hoàng Thị Hà

 GVHD: Th.S Nguyễn Kim Nam

 Lớp QTKD Tổng hợp Chất lượng cao Khóa 35 

 

Xem tiếp...

[KLTN 2014] Giải pháp gia tăng mức độ hài lòng cuả khách hàng tại Công ty TNHH TMDV SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

SVTH: Đào Thị Mộng Thúy

GVHD: Th. S Nguyễn Kim Nam

Lớp QTKD Chất lượng cao Khóa 35

Xem tiếp...

[KLTN 2014] Phân tích và đánh giá chiến lược phân phối của Tập Đoàn Cà phê Trung Nguyên

SVTH: Dương Tấn Tài

GVHD: ThS. Võ Minh Sơn

Lớp QTKD Tổng hợp Khóa 35

Xem tiếp...