[Quản trị chất lượng] Bài tập môn quản trị chất lượng

1. Biểu đồ Pareto

2. Biểu đồ tương quan hay phân tán

3. Biểu đồ nhân quả

4. Trọng số của các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

5. Mức hài lòng của khách hàng

6. Hệ số phân hạng chất lượng

 

GVBM: Ths. Bùi Thị Thanh Phượng

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin MỘT-SỐ-BÀI-TẬP-MÔN-QUẢN-TRỊ-CHẤT-LƯỢNG.docx về máy tínhBài tập quản trị chất lượng22067 lần tải