[Kinh tế vi mô] Bài giảng kinh tế vi mô

 

Chương 1 - Giới thiệu Kinh tế học

Chương 2 - Cung cầu và thị trường

Chương 3 - Hành vi người tiêu dùng

Chương 4 - Sản xuất và chi phí sản xuất

Chương 5 - Thị trường cạnh tranh

Chương 6 - Thị trường độc quyền

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Bai Giang KinhTeViMo T. Hao.rar về máy tínhBài giảng kinh tế vi mô796 lần tải