[Kinh tế học đại cương] Bài giảng kinh tế học đại cương

 

Chương 1 - Giới thiệu kinh tế học

Chương 2 - Cung cầu và thị trường

Chương 3 - Lý thuyết người tiêu dùng và hàng sản xuất

Chương 4 - Thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền

Chương 5 - Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 6 - Xác định sản lượng quốc gia

Chương 7 - Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

Chương 8 - Lạm phát và thất nghiệp

 

GVBM: Trương Ngọc Hảo

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin BaiGiangKinhTeHocĐC - T. Hao.rar về máy tínhBài giảng kinh tế học đại cương1494 lần tải