KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

*  Khi thêm hoặc bớt môn học, sinh viên phải nhấn nút “Lưu Đăng Ký”

1. Lưu ý chung

·        Sinh viên phải tự đăng ký tất cả các môn học của mình. Trường không giải quyết những trường hợp SV nhờ bạn đăng ký.

·        Trong thời gian ĐKMH online, kết quả đăng ký của sinh viên chỉ là kết quả tạm thời. Hết thời gian ĐKMH online, những môn học nào có số lượng sinh viên đăng ký quá ít sẽ bị hủy.

·        Sinh viên không dùng phiếu để đăng ký tại Phòng Quản lý đào tạo (trừ lớp Chất lượng cao).

·        Sinh viên khi đã đăng ký online, nếu không học vẫn phải hoàn thành học phí cho những môn học mình đã đăng ký.

·        Khi đăng ký online, sinh viên có thể đăng ký học mới, học cải thiện, học lại.

·        Nếu lớp hết chỗ, sinh viên đăng ký vào phần “Nguyện vọng” để Trường xem xét tăng sĩ số (hoặc mở thêm lớp) cho SV đăng ký bổ sung vào đợt sau.

·        Khi thêm hoặc bớt môn học, sinh viên phải nhấn nút “Lưu Đăng Ký”.  

 

2. Kế hoạch đăng ký HK2, 2018-2019 (từ khóa 2010 đến 2013 đã hết thời gian học, không được đăng ký)

* Đợt 1:

·        Khóa 2014, 2015: từ 9h ngày 24/12 đến 8h ngày 25/12/2018.

·        Khóa 2016:

+   Khối Kinh tế (Tiếng Anh, Kế toán, TCNH, Quản trị) và khoa Hóa học: từ 9h ngày 24/12 đến 8h ngày 25/12/2018.

+   Khối Kỹ thuật (trừ khoa Hóa học): từ 9h ngày 25/12 đến 8h ngày 26/12/2018.

·        Khóa 2017:

+   Khối Kinh tế (Tiếng Anh, Kế toán, TCNH, Quản trị) và khoa Hóa học: từ 9h ngày 26/12 đến 8h ngày 27/12/2018.

+   Khối Kỹ thuật (trừ khoa Hóa học): từ 9h ngày 27/12 đến 8h ngày 28/12/2018.

·        Khóa 2018: đang cập nhật...

QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

QUY TRÌNH XÉT TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 

I. Thời gian:

 

Mỗi năm dự kiến sẽ có 3 đợt xét tốt nghiệp:

- Tháng 3 (cho những SV hoàn thành chương trình trước HK2) 

- Tháng 8 (cho những SV hoàn thành chương trình trước HK3)

- Tháng 11 (cho những SV hoàn thành chương trình trước HK1).

Nếu sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn 3 năm, Trường sẽ tự xét tốt nghiệp cho sinh viên (dự kiến tháng 8 hàng năm).

Nếu tốt nghiệp không đúng thời hạn 3 năm (sớm hoặc trễ), sinh viên phải nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa chuyên ngành trước tháng xét tốt nghiệp.

Từ khóa 2012, sinh viên xét tốt nghiệp nộp chứng chỉ Anh văn, Tin học tại Khoa chuyên ngành.

 

II. Điều kiện xét tốt nghiệp:

 

1. Hoàn thành xong tất cả các học phần bắt buộc, học phần tự chọn theo chương trình đào tạo của ngành mình học (theo như Sổ tay sinh viên), xét theo mã môn học.

* Sinh viên lưu ý việc hoàn thành các nhóm học phần tự chọn.

2. Hoàn thành xong tất cả học phí của khóa học.

3. Không còn đăng ký học tại thời điểm xin xét tốt nghiệp.

4. Có chứng nhận Anh ngữ từ trình độ B trở lên hoặc tương đương (Toeic, Toefl, Ielts,…). (Áp dụng từ Cao đẳng khóa 2012)

5. Có chứng nhận Tin học từ trình độ A trở lên, trừ ngành Công nghệ thông tin. (Áp dụng từ Cao đẳng khóa 2012)

 

III. Xếp loại tốt nghiệp (chỉ áp dụng khi sinh viên đã được xét tốt nghiệp):

 

- ĐTB tích lũy từ 5,0 đến 6,49 : Trung bình

- ĐTB tích lũy từ 6,5 đến 7,99 : Khá

- ĐTB tích lũy từ 8,0 đến 8,99 : Giỏi

- ĐTB tích lũy từ 9,0 đến 10,0 : Xuất sắc

 

IV. Hạ bậc xếp loại tốt nghiệp:

 

Những sinh viên có ĐTB tích lũy từ 8,0 trở lên sẽ bị hạ một bậc xếp loại tốt nghiệp nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau:

1. Có khối lượng của các học phần học lại và học cải thiện vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn khóa.

2. Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP THÁNG 11 NĂM 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP THÁNG 11 NĂM 2018

 

Lịch thi tin học đợt 1 học kỳ 1 NH 2018-2019

Thông báo lịch thi tin học lần 1.