DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN DOANH NGHIỆP 2017 (DS 4 XE)

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên ở từng xe, vui lòng tập hợp đúng 6h30 tại sân trường để cùng di chuyển đúng giờ. Nếu không đi được vui lòng phản hồi sớm cho Khoa nhé. 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM QUAN DOANH NGHIỆP 2017

Các bạn đăng ký đi tham quan doanh nghiệp vui lòng xem thông tin ở file đính kèm phía dưới để biết danh sách đi. Nếu không đi được vui lòng phản hồi lại cho Khoa QTKD.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TCCN - Khóa 2013 - 2014

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP TCCN - Khóa 2013 - 2014

Điểm kinh tế vi mô thầy Nam đầy đủ (3/7)

Điểm đầy đủ các lớp môn kinh tế vi mô thầy Nam

[HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị chiến lược

ĐIỂM THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC