KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC ONLINE

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

*  Khi thêm hoặc bớt môn học, sinh viên phải nhấn nút “Lưu Đăng Ký”

1. Lưu ý chung

·        Sinh viên phải tự đăng ký tất cả các môn học của mình. Trường không giải quyết những trường hợp SV nhờ bạn đăng ký.

·        Trong thời gian ĐKMH online, kết quả đăng ký của sinh viên chỉ là kết quả tạm thời. Hết thời gian ĐKMH online, những môn học nào có số lượng sinh viên đăng ký quá ít sẽ bị hủy.

·        Sinh viên không dùng phiếu để đăng ký tại Phòng Quản lý đào tạo (trừ lớp Chất lượng cao).

·        Sinh viên khi đã đăng ký online, nếu không học vẫn phải hoàn thành học phí cho những môn học mình đã đăng ký.

·        Khi đăng ký online, sinh viên có thể đăng ký học mới, học cải thiện, học lại.

·        Nếu lớp hết chỗ, sinh viên đăng ký vào phần “Nguyện vọng” để Trường xem xét tăng sĩ số (hoặc mở thêm lớp) cho SV đăng ký bổ sung vào đợt sau.

·        Khi thêm hoặc bớt môn học, sinh viên phải nhấn nút “Lưu Đăng Ký”.  

 

2. Kế hoạch đăng ký HK2, 2018-2019 (từ khóa 2010 đến 2013 đã hết thời gian học, không được đăng ký)

* Đợt 1:

·        Khóa 2014, 2015: từ 9h ngày 24/12 đến 8h ngày 25/12/2018.

·        Khóa 2016:

+   Khối Kinh tế (Tiếng Anh, Kế toán, TCNH, Quản trị) và khoa Hóa học: từ 9h ngày 24/12 đến 8h ngày 25/12/2018.

+   Khối Kỹ thuật (trừ khoa Hóa học): từ 9h ngày 25/12 đến 8h ngày 26/12/2018.

·        Khóa 2017:

+   Khối Kinh tế (Tiếng Anh, Kế toán, TCNH, Quản trị) và khoa Hóa học: từ 9h ngày 26/12 đến 8h ngày 27/12/2018.

+   Khối Kỹ thuật (trừ khoa Hóa học): từ 9h ngày 27/12 đến 8h ngày 28/12/2018.

·        Khóa 2018: đang cập nhật...