xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Redtube Xhamster xnxx

XÉT HỌC BỔNG SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC NĂM 2016

 

XÉT HỌC BỔNG SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC NĂM 2016

1.     Đối tượng: Sinh viên năm 2, năm 3 Khoa QTKD

2.     Điều kiện:

- Điểm trung bình học tập xét đến thời điểm xét học bổng từ 7,0 trở lên và điểm rèn luyện tốt.

- Là Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, thuộc diện gia đình thương binh, liệt sỹ, vùng sâu vùng xa, miền núi.

3. Thủ tục và thời hạn xét học bổng

- Có bảng điểm của P. QLĐT (Không cần xác nhận)

- Có giấy xác nhận thuộc 1 trong các điều kiện được nêu trên

- Sinh viên các lớp nộp về cho lớp trưởng hoặc bí thư chi Đoàn tổng hợp sau đó nộp về khoa trước ngày 20/9/2016.