Mời sinh viên tham gia viết bài nội san số 05

Thông báo tới toàn thể sinh viên khoa QTKD kế hoạch viết nội san số 05 trường CĐ Công Thương TP.HCM. Sinh viên nào muốn tham gia viết bài vui lòng xem thông báo theo file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 101-TB tham gia viet noi san.pdf về máy tính101-TB tham gia viet noi san.pdf365 lần tải