xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Redtube Xhamster xnxx

BUỔI SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K40 KHOA QTKD

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K40 KHOA QTKD

 

 

Căn cứ theo kế hoạch số 187/KH-CĐCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc tổ chức buổi sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên K40 của trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM. Ban chủ nhiệm Khoa QTKD tổ chức triển khai buổi sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên K40 của khoa với các nội dụng cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 14h 30 ngày 1/9/ 2016

2. Địa điểm: Lầu 6, Hội trường A, Trường CĐ Công Thương TP.HCM

3. Thành phần:

Thầy Vũ Nhật Tân - Trưởng Khoa QTKD

Thầy Nguyễn Kim Nam – Tổ trưởng bộ môn LTCS

Thầy Mai Văn Chiến - Tổ trưởng bộ môn Luật

Thầy Đinh Xuân Hùng - Tổ trưởng bộ môn XNK

 

II. NỘI DUNG

Buổi sinh hoạt đầu khóa sẽ tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

  1. Giới thiệu tổng quan về khoa: Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất...
  2. Giới thiệu các ngành đào tạo của khoa:

-          Kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp

-          Vị trí việc làm có thể đảm nhận được (mới TN và sự nghiệp lâu dài)

-          Khả năng liên thông lên ĐH (giới thiệu các trường có thể liên thông)

  1. Hướng dẫn liên hệ cố vấn học tập và các bộ phận khác trong khoa
  2. Giới thiệu các hoạt động NCKH, tham quan, thực tập nhà máy của sinh viên
  3. Giới thiệu gương cựu sinh viên thành công điển hình