LỊCH THI LẠI HỆ TCCN 2015 - 2016

 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2015 - 2016
(TỪ NGÀY 14/09/2016 ĐẾN NGÀY 16/09/2016)
                 
STT LỚP TÊN HỌC PHẦN MÃ HP SS NGÀY THỜI GIAN PHÒNG KHOA
1 T201503,05A Anh văn 2 324102 62 14/09/16 16g35 D3-14
D3-15
NN
2 T201510A Kinh tế vi mô 326109 16 14/09/16 18g00 D1.02 QT
3 T201503A Dung sai và kỹ thuật đo 327021 2 14/09/16 18g00 D1.02 CK
4 T201505A Trang bị điện 328150 9 14/09/16 18g00 D1.02 DD
5 T201513A Vật liệu may 331022 7 14/09/16 18g00 D1.02 DM
6 HOCLAITC Động cơ đốt trong 333104 1 14/09/16 18g00 D1.02 DL
7 T201510A Tài chính doanh nghiệp 1 325014 6 15/09/16 16g35 D1-02 KT
8 T201503A Nguyên lý – Chi tiết máy 327030 5 15/09/16 16g35 D1-02 CK
9 T201505A Máy điện 328033 15 15/09/16 16g35 D1-02 DD
10 T201513A Công nghệ may trang phục 1 331005 3 15/09/16 16g35 D1-02 DM
11 T201510A Nguyên lý kế toán 325009 3 15/09/16 18g00 D1-02 KT
12 T201510A Nguyên lý thống kê 325011 6 15/09/16 18g00 D1-02 KT
13 HOCLAITC Nguyên lý kế toán 325114 3 15/09/16 18g00 D1-02 KT
14 T201503A Vật liệu học 327060 2 15/09/16 18g00 D1-02 CK
15 T201505A Khí cụ điện 328020 6 15/09/16 18g00 D1-02 DD
16 T201513A Thiết kế trang phục 1 331108 5 15/09/16 18g00 D1-02 DM
17 T201510A Tài chính - tiền tệ 325117 2 15/09/16 19g30 D1-02 KT
18 T201503A Công nghệ chế tạo máy 327107 3 15/09/16 19g30 D1-02 CK
19 T201505A Mạch điện 328123 10 15/09/16 19g30 D1-02 DD
20 T201510A Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 325107 10 16/09/16 16g35 D1-02 KT
21 T201503A Cơ học ứng dụng 327105 1 16/09/16 16g35 D1-02 CK
22 T201505A Đo lường điện 328013 1 16/09/16 16g35 D1-02 DD
23 T201513A Thiết bị may 331011 1 16/09/16 16g35 D1-02 DM
24 T201510A Soạn thảo văn bản 326125 2 16/09/16 18g00 D1-02 QT
25 T201503A Máy cắt kim loại 327029 6 16/09/16 18g00 D1-02 CK
26 T201505A Kỹ thuật điện tử cơ bản 328105 12 16/09/16 18g00 D1-02 DD
27 T201513A Hệ thống cỡ số trang phục 331105 1 16/09/16 18g00 D1-02 DM