Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 BÁO CÁO THỰC TẬP HÈ 2017 07/09/2017 Đỗ Thu Thủy 355
2 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị chiến lược 04/09/2017 Đỗ Thu Thủy 187
3 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị nguồn nhân lực 02/09/2017 Đỗ Thu Thủy 211
4 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị Marketing 02/09/2017 Đỗ Thu Thủy 198
5 [HK 3 NH 2016 - 2017] Phân tích hoạt động doanh nghiệp 01/09/2017 Đỗ Thu Thủy 325
6 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thuế trong kinh doanh 01/09/2017 Đỗ Thu Thủy 264
7 [HK 3 NH 2016 - 2017] Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 118
8 [HK 3 NH 2016 - 2017] Giao dịch thương mại quốc tế 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 88
9 [HK 3 NH 2016 - 2017] Nghiệp vụ hoạt động doanh nghiệp XNK 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 111
10 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị ngoại thương 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 389
11 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị bán hàng 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 263
12 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thanh toán quốc tế 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 96
13 [HK 3 NH 2016 - 2017] Anh văn chuyên ngành QTKD 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 619
14 [HK 3 NH 2016 - 2017] Pháp luật đại cương 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 687
15 [HK 3 NH 2016 - 2017] Pháp luật kinh tế 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 418
16 [HK 3 NH 2016 - 2017] Kinh tế vĩ mô 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 752
17 [HK 3 NH 2016 - 2017] Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 1120
18 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị chất lượng 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 327
19 [HK3 NH 2016 - 2017] Quản trị học 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 981
20 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thuế trong kinh doanh XNK 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 314