Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÈ 25/09/2019 hoagthuytien 183
2 [ HKIII - 2018 - 2019 ] TÂM LÝ DU KHÁCH 05/09/2019 hoagthuytien 360
3 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NH - KS - TH. PHƯỚC 05/09/2019 hoagthuytien 346
4 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KINH TẾ VI MÔ 05/09/2019 hoagthuytien 325
5 [ HKIII - 2018 - 2019 ] ĐÀM PHÁN TRONG KD 05/09/2019 hoagthuytien 258
6 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - THẦY SƠN 05/09/2019 hoagthuytien 356
7 [ HKIII - 2018 - 2019 ] NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 05/09/2019 hoagthuytien 162
8 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP - TH. ĐỨC 05/09/2019 hoagthuytien 114
9 [ HKIII - 2018 - 2019 ] LUẬT KINH DOANH QT - TH. CHIẾN 05/09/2019 hoagthuytien 154
10 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - TH. NGHĨA 05/09/2019 hoagthuytien 337
11 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - THẦY SƠN 05/09/2019 hoagthuytien 205
12 [ HKIII - 2018 - 2019 ] SOẠN THẢO VĂN BẢN 04/09/2019 hoagthuytien 334
13 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - CÔ THÚY, THẦY NGHĨA 04/09/2019 hoagthuytien 640
14 [ HK 3 NH 18-19] Phân tích HD DN T. Đức 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 276
15 [ HK3 NH 18-19] Điểm PLĐC thầy Chiến 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 352
16 [ HK 3 NH 18-19] SV thi lại 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 591
17 [HK 3 NH 18-19] Điểm các môn cô Phượng 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 441
18 [HK 3 NH 18-19] Điểm các môn cô Linh 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 336
19 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ RỦI RO 30/08/2019 hoagthuytien 312
20 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - TH. HIỆP 30/08/2019 hoagthuytien 788
21 [ HKIII 2018-2019] QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 30/08/2019 hoagthuytien 331
22 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KINH TẾ DU LỊCH 30/08/2019 hoagthuytien 83
23 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ CSKH 30/08/2019 hoagthuytien 279
24 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KỸ NĂNG BÁN HÀNG 30/08/2019 hoagthuytien 82
25 [ HKIII - 2018 - 2019 ] TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 30/08/2019 hoagthuytien 161
26 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 30/08/2019 hoagthuytien 83
27 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 30/08/2019 hoagthuytien 291
28 [ HKIII - 2018 - 2019 ] DANH SÁCH SV THI BỔ SUNG 30/08/2019 hoagthuytien 171
29 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DN 30/08/2019 hoagthuytien 220
30 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 30/08/2019 hoagthuytien 463