Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 [HK 2 NH 2016 - 2017] Văn hóa các nước ASEAN 22/06/2017 Đỗ Thu Thủy 85
2 [HK 2 NH 2016 - 2017] Chiến lược kinh doanh XNK 21/06/2017 Đỗ Thu Thủy 182
3 [HK2 NH 2016 - 2017] Marketing căn bản 21/06/2017 Đỗ Thu Thủy 293
4 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tài chính quốc tế 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 171
5 [HK 2 NH 2016 - 2017] Pháp luật đại cương 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 366
6 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị rủi ro 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 931
7 [HK2 NH 2016 - 2017] Quản trị nguồn nhân lực 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 841
8 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế học đại cương 18/06/2017 Đỗ Thu Thủy 203
9 [HK 2 NH 2016 - 2017] AVCN QTKD 18/06/2017 Đỗ Thu Thủy 344
10 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1567
11 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế vi mô 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1889
12 [HK 2 NH 2016 - 2017] Soạn thảo văn bản 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1056
13 [HK 2 NH 2016 - 2017] Phân tích hoạt động doanh nghiệp 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1026
14 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tâm lý và giao tiếp trong du lịch 16/06/2017 Đỗ Thu Thủy 459
15 [HK 2 NH 2016 - 2017] Pháp luật kinh tế 16/06/2017 Đỗ Thu Thủy 639
16 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị tài chính 15/06/2017 Đỗ Thu Thủy 143
17 [HK 2 NH 2016 - 2017] Business law 15/06/2017 Đỗ Thu Thủy 79
18 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị ngoại thương 15/06/2017 Đỗ Thu Thủy 217
19 [HK 2 NH 2016 - 2017] Thương mại điện tử 13/06/2017 Đỗ Thu Thủy 177
20 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị bán hàng 12/06/2017 Đỗ Thu Thủy 833
21 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị marketing 12/06/2017 Đỗ Thu Thủy 877
22 [HK 2 NH 2016 - 2017] Thuế trong kinh doanh 12/06/2017 Đỗ Thu Thủy 371
23 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị hành chính văn phòng 12/06/2017 Đỗ Thu Thủy 666