Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 Giao dịch thương mại quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 62
2 Thuế trong kinh doanh XNK 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 47
3 Anh văn chuyên ngành (QTKD) 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 104
4 Logistics 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 85
5 Quản trị hành chính văn phòng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 74
6 Quản trị chiến lược 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 61
7 Thuế trong kinh doanh 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 67
8 Kinh tế quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 59
9 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 51
10 Quản trị bán hàng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 51
11 Kinh tế vĩ mô 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 67
12 Đàm phán trong kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 22
13 Marketing thương mại 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 67
14 Quản trị rủi ro 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 26
15 Phân tích hoạt động doanh nghiệp 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 17
16 Tâm lý kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 88
17 Kinh tế môi trường 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 60
18 Marketing căn bản 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 114
19 Nghệ thuật lãnh đạo 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 28
20 Pháp luật kinh tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 149
21 Thanh toán quốc tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 42
22 Hệ thống thông tin quản lý 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 36
23 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 83
24 Pháp luật đại cương 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 1052
25 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 39
26 Quản trị chất lượng 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 68
27 Quản trị ngoại thương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 165
28 Quản trị nguồn nhân lực 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 37
29 Kinh tế vi mô 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 59
30 Tâm lý học đại cương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 93