Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HÈ 25/09/2019 hoagthuytien 309
2 [ HKIII - 2018 - 2019 ] TÂM LÝ DU KHÁCH 05/09/2019 hoagthuytien 422
3 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NH - KS - TH. PHƯỚC 05/09/2019 hoagthuytien 413
4 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KINH TẾ VI MÔ 05/09/2019 hoagthuytien 396
5 [ HKIII - 2018 - 2019 ] ĐÀM PHÁN TRONG KD 05/09/2019 hoagthuytien 294
6 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - THẦY SƠN 05/09/2019 hoagthuytien 391
7 [ HKIII - 2018 - 2019 ] NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO 05/09/2019 hoagthuytien 189
8 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP - TH. ĐỨC 05/09/2019 hoagthuytien 136
9 [ HKIII - 2018 - 2019 ] LUẬT KINH DOANH QT - TH. CHIẾN 05/09/2019 hoagthuytien 193
10 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - TH. NGHĨA 05/09/2019 hoagthuytien 396
11 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - THẦY SƠN 05/09/2019 hoagthuytien 236
12 [ HKIII - 2018 - 2019 ] SOẠN THẢO VĂN BẢN 04/09/2019 hoagthuytien 370
13 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - CÔ THÚY, THẦY NGHĨA 04/09/2019 hoagthuytien 693
14 [ HK 3 NH 18-19] Phân tích HD DN T. Đức 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 309
15 [ HK3 NH 18-19] Điểm PLĐC thầy Chiến 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 381
16 [ HK 3 NH 18-19] SV thi lại 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 635
17 [HK 3 NH 18-19] Điểm các môn cô Phượng 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 473
18 [HK 3 NH 18-19] Điểm các môn cô Linh 01/09/2019 Bùi Thị Thanh Phượng 363
19 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ RỦI RO 30/08/2019 hoagthuytien 335
20 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - TH. HIỆP 30/08/2019 hoagthuytien 838
21 [ HKIII 2018-2019] QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU 30/08/2019 hoagthuytien 359
22 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KINH TẾ DU LỊCH 30/08/2019 hoagthuytien 103
23 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ CSKH 30/08/2019 hoagthuytien 309
24 [ HKIII - 2018 - 2019 ] KỸ NĂNG BÁN HÀNG 30/08/2019 hoagthuytien 101
25 [ HKIII - 2018 - 2019 ] TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 30/08/2019 hoagthuytien 182
26 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 30/08/2019 hoagthuytien 103
27 [ HKIII - 2018 - 2019 ] QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 30/08/2019 hoagthuytien 317
28 [ HKIII - 2018 - 2019 ] DANH SÁCH SV THI BỔ SUNG 30/08/2019 hoagthuytien 195
29 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DN 30/08/2019 hoagthuytien 242
30 [ HKIII - 2018 - 2019 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 30/08/2019 hoagthuytien 502