Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 Giao dịch thương mại quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 93
2 Thuế trong kinh doanh XNK 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 81
3 Anh văn chuyên ngành (QTKD) 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 141
4 Logistics 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 120
5 Quản trị hành chính văn phòng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 89
6 Quản trị chiến lược 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 76
7 Thuế trong kinh doanh 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 81
8 Kinh tế quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 73
9 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 66
10 Quản trị bán hàng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 71
11 Kinh tế vĩ mô 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 95
12 Đàm phán trong kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 31
13 Marketing thương mại 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 79
14 Quản trị rủi ro 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 33
15 Phân tích hoạt động doanh nghiệp 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 28
16 Tâm lý kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 100
17 Kinh tế môi trường 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 71
18 Marketing căn bản 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 126
19 Nghệ thuật lãnh đạo 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 36
20 Pháp luật kinh tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 156
21 Thanh toán quốc tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 50
22 Hệ thống thông tin quản lý 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 48
23 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 95
24 Pháp luật đại cương 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 1067
25 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 47
26 Quản trị chất lượng 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 79
27 Quản trị ngoại thương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 179
28 Quản trị nguồn nhân lực 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 51
29 Kinh tế vi mô 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 71
30 Tâm lý học đại cương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 102