Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 BÁO CÁO THỰC TẬP HÈ 2017 07/09/2017 Đỗ Thu Thủy 224
2 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị chiến lược 04/09/2017 Đỗ Thu Thủy 131
3 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị nguồn nhân lực 02/09/2017 Đỗ Thu Thủy 157
4 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị Marketing 02/09/2017 Đỗ Thu Thủy 151
5 [HK 3 NH 2016 - 2017] Phân tích hoạt động doanh nghiệp 01/09/2017 Đỗ Thu Thủy 268
6 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thuế trong kinh doanh 01/09/2017 Đỗ Thu Thủy 206
7 [HK 3 NH 2016 - 2017] Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 75
8 [HK 3 NH 2016 - 2017] Giao dịch thương mại quốc tế 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 62
9 [HK 3 NH 2016 - 2017] Nghiệp vụ hoạt động doanh nghiệp XNK 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 81
10 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị ngoại thương 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 338
11 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị bán hàng 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 237
12 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thanh toán quốc tế 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 80
13 [HK 3 NH 2016 - 2017] Anh văn chuyên ngành QTKD 31/08/2017 Đỗ Thu Thủy 582
14 [HK 3 NH 2016 - 2017] Pháp luật đại cương 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 591
15 [HK 3 NH 2016 - 2017] Pháp luật kinh tế 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 372
16 [HK 3 NH 2016 - 2017] Kinh tế vĩ mô 30/08/2017 Đỗ Thu Thủy 691
17 [HK 3 NH 2016 - 2017] Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 1031
18 [HK 3 NH 2016 - 2017] Quản trị chất lượng 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 290
19 [HK3 NH 2016 - 2017] Quản trị học 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 921
20 [HK 3 NH 2016 - 2017] Thuế trong kinh doanh XNK 28/08/2017 Đỗ Thu Thủy 283