Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 [ HK1 2019-2020 ] MARKETTING CĂN BẢN _ CÔ THANH 27/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 70
2 [HK1-NH 2019-2020] ĐIỂM THI MÔN TÂM LÝ KINH DOANH 26/02/2020 Tô Đồng Thiệt 46
3 Điểm thực tập Tốt nghiệp Tháng 2.2020 09/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 472
4 [HK 1 NH 19-20] Điểm các lớp thầy Bảo 09/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 349
5 [ HK1. 2019-2020 ] LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - CÔ THÚY 08/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 166
6 [ HK1. 2019-2020 ] LUẬT KINH DOANH - CÔ THÚY 08/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 132
7 [ HK1. 2019-2020 ] PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - CÔ THÚY 08/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 638
8 [ HK1. 2019-2020 ] SOẠN THẢO VĂN BẢN - CÔ THÚY 08/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 324
9 [ HK1. 2019-2020 ] ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH XNK - CÔ THỦY 05/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 366
10 [ HK1. 2019-2020 ] ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH QTKD - CÔ THỦY 05/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 287
11 [ HK1. 2019-2020 ] QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - CÔ THỦY 05/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 499
12 [ HK1. 2019-2020 ] QUẢN TRỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN - CÔ THỦY 05/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 222
13 [ HK1. 2019-2020 ] TỔNG QUAN KD NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN - CÔ THỦY 05/02/2020 Hoàng Thị Thủy Tiên 346
14 [HK1 NH 19-20] Điểm các môn cô Thư 05/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 618
15 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Phân tích và đầu tư chứng khoán 04/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 283
16 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Quản trị sản xuất 04/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 203
17 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Quản trị chiến lược 04/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 363
18 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Đàm phán trong kinh doanh 04/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 340
19 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Quản trị rủi ro 04/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 294
20 [HK1-NH 2019-2020] ĐIỂM THI MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN 04/02/2020 Tô Đồng Thiệt 993
21 [HK1-NH 2019-2020] ĐIỂM THI MÔN KINH TẾ VI MÔ 04/02/2020 Tô Đồng Thiệt 139
22 [HK1-NH 2019-2020] ĐIỂM THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG 04/02/2020 Tô Đồng Thiệt 850
23 [HK1-NH 2019-2020] ĐIỂM THI MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KH 04/02/2020 Tô Đồng Thiệt 446
24 HK1-NH 2019-2020- ĐIỂM THI KINH TẾ DU LỊCH - TH PHƯỚC 04/02/2020 Tô Đồng Thiệt 174
25 Điểm Chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp 03/02/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 221
26 [HK 1 NH 19-20] Điểm các môn cô Linh 03/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 216
27 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Quản trị chất lượng 03/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 284
28 [HK1- NH 19-20] Điểm môn Thương mại điện tử Cô Phượng 02/02/2020 Bùi Thị Thanh Phượng 1142
29 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Quản trị tài chính 13/01/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 1622
30 [HK1 NH 19-20] Điểm thi môn Luật KD 13/01/2020 Nguyễn Thị Phương Trang 787