Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 Giao dịch thương mại quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 109
2 Thuế trong kinh doanh XNK 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 100
3 Anh văn chuyên ngành (QTKD) 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 164
4 Logistics 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 127
5 Quản trị hành chính văn phòng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 102
6 Quản trị chiến lược 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 83
7 Thuế trong kinh doanh 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 86
8 Kinh tế quốc tế 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 81
9 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa hải quan 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 71
10 Quản trị bán hàng 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 77
11 Kinh tế vĩ mô 12/02/2017 Đỗ Thu Thủy 114
12 Đàm phán trong kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 37
13 Marketing thương mại 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 85
14 Quản trị rủi ro 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 41
15 Phân tích hoạt động doanh nghiệp 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 34
16 Tâm lý kinh doanh 11/02/2017 Đỗ Thu Thủy 106
17 Kinh tế môi trường 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 74
18 Marketing căn bản 09/02/2017 Đỗ Thu Thủy 132
19 Nghệ thuật lãnh đạo 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 41
20 Pháp luật kinh tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 161
21 Thanh toán quốc tế 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 55
22 Hệ thống thông tin quản lý 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 55
23 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 104
24 Pháp luật đại cương 08/02/2017 Đỗ Thu Thủy 1079
25 Phân tích và thẩm định dự án đầu tư 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 53
26 Quản trị chất lượng 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 86
27 Quản trị ngoại thương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 187
28 Quản trị nguồn nhân lực 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 56
29 Kinh tế vi mô 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 85
30 Tâm lý học đại cương 07/02/2017 Đỗ Thu Thủy 105