Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 [HK 2 NH 17-18] QUANTRU CO SO LUU TRI Thay Hao 20/06/2018 Đỗ Thu Thủy 38
2 [HK 2 NH 17-18] Giao dịch thương mại quốc tế 19/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 789
3 [HK 2 NH 17-18] VAN HOA AM THUC Thay Hao 18/06/2018 Đỗ Thu Thủy 27
4 [HK 2 NH 17-18] Thuế trong KD 18/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 30
5 [HK 2 NH 17-18] Luật kinh doanh 18/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 128
6 [HK 2 NH 17-18] VAN HOA AM THUC 18/06/2018 Đỗ Thu Thủy 17
7 [HK2 NH 17-18] Xây dựng mối quan hệ DN 17/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 18
8 [HK2 NH 17-18] Quản trị chất lượng 16/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 37
9 [HK2 NH 17-8] Tin học ứng dụng trong KD 14/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 22
10 [HK2 NH 17-18] Xây dựng PTMQH doanh nghiệp 14/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 32
11 [HK 2 NH 17-18] ĐIỂM KINH TẾ VI MÔ 14/06/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 284
12 Điểm thực tập tốt nghiệp 04.2018 03/05/2018 Đỗ Thu Thủy 87
13 NH 17-18 KINH TẾ MÔI TRƯỜNG 23/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 942
14 Điểm thi môn kinh tế vi mô - T. Nam 22/01/2018 Nguyễn Kim Nam 440
15 Điểm môn Tin học ứng dụng trong kinh doanh-T.Nam 22/01/2018 Nguyễn Kim Nam 277
16 NH 17-18 Quản trị ngoại thương T. Hùng 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 449
17 NH 17-18 Luật KD 19/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 1162
18 [HK 1 NH 17 - 18]Quản trị marketing 18/01/2018 Bùi Thị Thanh Phượng 293
19 Điểm kinh tế vĩ mô thầy Nam 15/01/2018 Nguyễn Kim Nam 1888