Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Giảng viên Lượt xem
1 [HK 2 NH 2016 - 2017] Nghệ thuật lãnh đạo 04/07/2017 Đỗ Thu Thủy 125
2 [HK 2 NH 2016 - 2017] Đại cương về WTO và ASEAN 04/07/2017 Đỗ Thu Thủy 142
3 [HK 2 NH 2016 - 2017] Phân tích và đầu tư chứng khoán 04/07/2017 Đỗ Thu Thủy 212
4 [HK 2 NH 2016 - 2017] Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 04/07/2017 Đỗ Thu Thủy 150
5 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị sản xuất 03/07/2017 Đỗ Thu Thủy 1475
6 [HK 2 NH 2016 - 2017] Hệ thống thông tin quản lý 03/07/2017 Đỗ Thu Thủy 572
7 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế quốc tế 03/07/2017 Đỗ Thu Thủy 596
8 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế vĩ mô 27/06/2017 Đỗ Thu Thủy 991
9 [HK 2 NH 2016 - 2017] Bảo hiểm và vận tải hàng hóa XNK 27/06/2017 Đỗ Thu Thủy 275
10 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quan hệ công chúng 27/06/2017 Đỗ Thu Thủy 120
11 [HK 2 NH 2016 - 2017] English for logistics 25/06/2017 Đỗ Thu Thủy 684
12 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tin học ứng dụng trong kinh doanh 25/06/2017 Đỗ Thu Thủy 679
13 [HK 2 NH 2016 - 2017] Marketing quốc tế 25/06/2017 Đỗ Thu Thủy 229
14 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị chất lượng 23/06/2017 Đỗ Thu Thủy 758
15 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tổng quan về du lịch 23/06/2017 Đỗ Thu Thủy 685
16 [HK 2 NH 2016 - 2017] Văn hóa các nước ASEAN 22/06/2017 Đỗ Thu Thủy 328
17 [HK 2 NH 2016 - 2017] Chiến lược kinh doanh XNK 21/06/2017 Đỗ Thu Thủy 440
18 [HK2 NH 2016 - 2017] Marketing căn bản 21/06/2017 Đỗ Thu Thủy 2224
19 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tài chính quốc tế 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 357
20 [HK 2 NH 2016 - 2017] Pháp luật đại cương 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 2407
21 [HK 2 NH 2016 - 2017] Quản trị rủi ro 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 2347
22 [HK2 NH 2016 - 2017] Quản trị nguồn nhân lực 19/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1358
23 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế học đại cương 18/06/2017 Đỗ Thu Thủy 469
24 [HK 2 NH 2016 - 2017] AVCN QTKD 18/06/2017 Đỗ Thu Thủy 604
25 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kỹ năng giao tiếp và làm việc đội nhóm 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 4728
26 [HK 2 NH 2016 - 2017] Kinh tế vi mô 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 7532
27 [HK 2 NH 2016 - 2017] Soạn thảo văn bản 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 2328
28 [HK 2 NH 2016 - 2017] Phân tích hoạt động doanh nghiệp 17/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1242
29 [HK 2 NH 2016 - 2017] Tâm lý và giao tiếp trong du lịch 16/06/2017 Đỗ Thu Thủy 664
30 [HK 2 NH 2016 - 2017] Pháp luật kinh tế 16/06/2017 Đỗ Thu Thủy 1461