[HK 1 NH 17 - 18] Quản trị chất lượng

Sv thắc mắc về điểm vui lòng liên hệ Giáo vụ khoa QTKD tại địa chỉ D1-06 để làm đơn phúc khảo. Trân trọng!

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin D316-1.jpg về máy tínhD316-1.jpg258 lần tải
Tải tập tin D316-2.jpg về máy tínhD316-2.jpg200 lần tải
Tải tập tin D316-3.jpg về máy tínhD316-3.jpg167 lần tải
Tải tập tin D317-1.jpg về máy tínhD317-1.jpg201 lần tải
Tải tập tin D317-2.jpg về máy tínhD317-2.jpg183 lần tải
Tải tập tin D318-1.jpg về máy tínhD318-1.jpg196 lần tải
Tải tập tin D318-2.jpg về máy tínhD318-2.jpg172 lần tải