[08/2022] Danh sách SV tốt nghiệp đợt xét tháng 7/2022

11-08-2022 Phan Nguyễn Phong Luân

– Đây là thông tin làm bằng tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra kỹ thông tin của mình, nếu điều chỉnh cần liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo.

– Nếu không có tên trong Danh sách tốt nghiệp, sinh viên kiểm tra trong Danh sách không tốt nghiệp để biết lý do không tốt nghiệp.

– Sinh viên thiếu chứng chỉ Anh văn, Tin học nộp bổ sung tại Phòng Quản lý đào tạo.

Bài viết khác