Chương trình đào tạo tiêu chuẩn ngành QTKD Tổng Hợp

04-12-2021 quanly

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình cao đẳng quản trị kinh doanh đào tạo ra những cử nhân quản lý kinh doanh có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, có khả năng thích ứng cao với các vị trí công việc khác nhau liên quan đến quản lý và kinh doanh.

Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có khả năng phân tích được nhu cầu của khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời có khả năng phân tích được báo cáo tài chính, báo cáo thuế và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Có khả năng thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của nhà quản trị liên quan đến hoạt động marketing, bán hàng, hoạch định chiến lược kinh doanh.

Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh được trang bị kiến thức về quản trị học, kinh tế học, các nguyên lý cơ bản và kỹ năng chuyên môn để có thể phân tích, xử lý tình huống trong kinh doanh, đưa ra các giải pháp nhằm giúp nhà quản trị ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Cử nhân theo học ngành quản trị kinh doanh sẽ đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 400, cũng như các yêu cầu về tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh; có trình độ tin học văn phòng, tin học ứng dụng trong kinh doanh.

Ngoài ra, chương trình đào tạo quản trị kinh doanh định hướng cho sinh viên hình thành được tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chăm sóc khách hàng, xử lý được các tình huống đa dạng trong kinh doanh; tôn trọng kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính trung thực, cầu thi, tiến thủ, năng động, uyển chuyển, thích ứng với biến động của kinh tế thị trường. v  Chuẩn đầu ra Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành ngành quản trị kinh doanh có thể đáp ứng các khả năng sau: – Vận dụng được các chức năng của nhà quản trị vào hoạt động kinh doanh.

– Có trình độ tin học tương đương trình độ B

– Có trình độ Tiếng Anh tương đương 400 điểm chuẩn TOEIC. – Lập được kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng.

– Lập được quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng

– Bán hàng và tổ chức bán hàng tại cửa hàng, trong siêu thi, qua điện thoại, qua Fax, qua Internet và qua kênh phân phối.

– Thực hiện và điều hành được các hoạt động marketing, hoạt động bán hàng và tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh. – Thực hiện công việc kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Có tính kỷ luật, có thái độ và tác phong công nghiệp. – Có khả năng làm việc nhóm và kĩ năng giao tiếp, có khả năng lập luận, giải quyết vấn đề để thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc khác nhau trong quản trị kinh doanh. v  Vị trí công việc sau khi tốt nghiệp Vị trí và khả năng làm việc sau khi mới tốt nghiệp

– Nhân viên giới thiệu sản phẩm, chào giá, phân phối, quảng cáo, khuyến mãi. – Nhân viên bán hàng, kiểm tra giao nhận hàng hóa, chăm sóc khách hàng.

– Nhân viên nhân sự, nhân viên hành chính văn phòng; – Nhân viên tài chính, nhân viên xuất nhập khẩu; – Thủ kho nguyên liệu, vật liệu, kho thành phẩm;

– Tổ trưởng kinh doanh, trưởng nhóm bán hàng;

– Tổ trưởng, trưởng ca trong các phân xưởng sản xuất;

– Tạo lập doanh nghiệp hoặc tự khởi sự kinh doanh. Sự nghiệp lâu dài

– Trường phòng Marketing, trưởng phòng kinh doanh;

– Trưởng phòng bán hàng (sales maneger), trưởng khu vực bán hàng.

– Trưởng bộ phận quản trị thương hiệu, quản trị chiến lược kinh doanh

– Trường phòng tổ chức nhân sự, trưởng phòng hành chính quản trị

– Trưởng văn phòng đại diện, trưởng chi nhánh kinh doanh

– Quản đốc phân xưởng sản xuất

– Thương nhân, doanh nhân, chủ doanh nghiệp.

2. Thời gian đào tạo 03 năm (6 học kỳ) 3. Khối lượng kiến thức toàn khoá 82 tín chỉ.

Bài viết khác