Đội ngũ giảng viên khoa QTKD 2022

13-07-2022 Bùi Thị Thanh Phượng

Khoa QTKD tự hào là một trong những khoa có truyền thống lâu đời và có số sinh viên đông đảo. Với hơn 90% giảng viên  có trình độ thạc sĩ và trên thạc sĩ, khoa QTKD đã và đang đào tạo những thế hệ sinh viên có thái độ cầu tiến, kỹ năng thành thạo và kiến thức vững vàng. Đảm bảo các em có đủ khả năng đảm nhận các vị trí trong các tổ chức doanh nghiệp.

Dưới đây là sơ đồ tổ chức khoa QTKD   

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Vũ Nhật Tân – Trưởng khoa
Võ Minh Sơn – Phó Trưởng khoa
Nguyễn Sơn Tùng – Tổ Trưởng

Trương Thị Hương – Giáo vụ khoa

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH               

Tổ quản trị

cơ sở

Tổ quản trị chuyên ngành Tổ quản trị

Xuất nhập khẩu

Tổ quản trị

Nhà hàng-Khách sạn

Trương Ngọc Hảo Võ Minh Sơn Ngô Thị Phương Thảo Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Thị Bảo Nghi Vũ Nhật Tân Phạm Thị Ngọc Thư Đỗ Ngọc Hảo
Nguyễn Thị Mai Vinh Nguyễn Thị Tĩnh Bùi Thị Thanh Phượng Nguyễn Thi Thơ
Tân Hiếu Nghĩa Đặng Hạnh Quyên Nguyễn Thị Ngọc Linh Huỳnh Minh Thông
Cung Hữu Đức Phạm Hồng Diên Phan Thị Minh Thảo
Hà Minh Phước Hoàng Thị Thủy Tiên
Đinh Thị Diệu Thúy Phan Nguyễn Phong Luân
Lê Thanh Hải  

Ban truyền thông Khoa QTKD.