Đội ngũ nhân sự khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Công thương Tp. HCM

05-12-2021 quanly

Ghi chú: Tổng số toàn khoa 27. Trong đó: 26 Giảng viên, 01 Giáo vụ khoa

– Trưởng khoa: TS. Vũ Nhật Tân

– Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Kim Nam

– Tổ trưởng Quản trị chuyên ngành: Ths. Võ Minh Sơn

– Tổ trưởng Quản trị Xuất nhập khẩu:  TS. Vũ Nhật Tân

– Tổ trưởng Quản trị NH-KS: Ths. Nguyễn Sơn Tùng

– Tổ trưởng Quản trị Cơ sở: TS. Nguyễn Kim Nam

– Giáo vụ khoa: Trương Thị Hương

Tổ Quản trị cơ sở Tổ Quản trị chuyên ngành Tổ Quản trị xuất nhập khẩu Tổ Quản trị NH-KS
1. Nguyễn Kim Nam  1. Võ Minh Sơn 1. Ngô Thị Phương Thảo 1.Nguyễn Sơn Tùng
2. Đỗ Ngọc Hảo 2. Vũ Nhật Tân 2. Nguyễn Thị Ngọc Linh 2. Đỗ Ngọc Hảo
3.Tân Hiếu Nghĩa 3. Nguyễn Thị Tĩnh 3. Nguyễn Thị Ngọc Thư 3. Nguyễn Thị Thơ
4. Nguyễn Thị Bảo Nghi 4.Đặng Hạnh Quyên 4. Phạm Hồng Diên 4. Phan Thị Minh Thảo
5. Nguyễn Thị Mai Vinh 5. Lê Thanh Hảo 5. Bùi Thị Thanh Phượng 5. Huỳnh Minh Thông
6. Cung Hữu Đức 6. Hoàng Thị Thủy Tiên
7. Đinh Thị Diệu Thúy 7. Phan Nguyễn Phong Luân
8. Hà Minh Phước
9. Chu Chung Cang

Thông tin giới thiệu đầy đủ về Khoa Quản trị kinh doanh mời bạn xem tại đây:
http://qtkd.fit-hitu.edu.vn/gioi-thieu-khoa-quan-tri-kinh-doanh-truong-cao-dang-cong-thuong-tp-hcm/

Bài viết khác