[HK Hè NH 2021-2022] Bổ sung thông tin Thực tập tốt nghiệp ngành NH-KS

12-06-2022 Phan Nguyễn Phong Luân

Lưu ý: Form này chỉ dành cho những sinh viên đã đăng ký online môn Thực tập tốt nghiệp cho học kỳ hè (đã có môn trong TKB)

Nhằm phân công GV hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp một cách phù hợp, các bạn sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form bên dưới:

  • Địa chỉ form: https://forms.gle/zWbKKtp1tWqy2FJf6
  • Thời hạn điền form: đến hết 27/06/2022
  • Với những bạn chưa đăng ký môn Thực tập tốt nghiệp cho học kỳ hè, các bạn vui lòng đợi đến đợt đăng ký tiếp theo hoặc liên hệ CVHT để được hỗ trợ.

Bài viết khác