Link Zalo lớp CVHT Khóa K46 (2022)

13-08-2022 Phan Nguyễn Phong Luân

Sinh viên tham gia vào nhóm Zalo của lớp CVHT tương ứng theo link trong file bên dưới.

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf CVHT HK1-22-23 221 KB 783

Bài viết khác