Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp

11-01-2022 Hồ Diên Lợi

Ngày 11/12/2020 Buổi bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp của khóa 42 ngành Xuất Nhập Khẩu Khoa Quản trị Kinh doanh đã diễn ra thành công.

Đây là một hoạt động giúp sinh viên có cơ hội tổng kết quá trình học tập và tìm hiểu các đề tài nghiên cứu. Qua một thời gian thực tập kết hợp với sự hướng dẫn của thầy cô các bạn sinh viên đã chọn cho mình các đề tài thiết thực liên quan đến chuyên ngành xuất nhập khẩu, đây là các đề tài đề cập đến các vấn đề mà các doanh nghiệp hay gặp phải.

Vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020, 7 bạn sinh viên chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu Khoa Quản trị Kinh doanh đã lần lượt trình bày đề cương KLTN của mình.

Bài viết khác