[HK2 NH 2021-2022 GĐ2] Quản trị nhân sự NHKS – Thầy Tùng

10-07-2022 Phan Nguyễn Phong Luân

SV xem điểm trong file đính kèm.

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf QTNS NHKS - Thay Tung - 4 466 KB 191
2 pdf QTNS NHKS - Thay Tung - 3 423 KB 127
3 pdf QTNS NHKS - Thay Tung - 2 457 KB 127
4 pdf QTNS NHKS - Thay Tung - 1 458 KB 153