Lịch Thi HK2 – Đợt 2 – Năm học 2021 2022

07-06-2022 Phan Thị Minh Thảo

💥💥 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐘̀ 𝐈𝐈, Đ𝐎̛̣𝐓 𝟐 𝐍𝐀̆𝐌 𝐇𝐎̣𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐

➡ THỜI GIAN: 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟕/𝟔 đ𝐞̂́𝐧 𝟎𝟐/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐
👉 Sinh viên xem lịch thi tại: https://dkmh.hitu.edu.vn/#/home
😍 Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và có một kỳ thi an toàn, thành công!
———————

Bài viết khác